Zobni rentgen

Splošno zobozdravstvo

Specialistične zobozdravstvene dejavnosti

Mladinsko zobozdravstvo

Splošno zobozdravstvo

Izjava o dostopnosti spletne strani

Ta izjava se nanaša na spletišče https://www.zdzv-ng.si/, s katerim upravlja Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo nova Gorica (v nadaljevanju: ZDZV Nova Gorica).

Za zagotovitev zahtev glede dostopnosti skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, v nadaljevanju ZDSMA) so bile sistemsko zagotovljene naslednje prilagoditve:

  • Odzivno oblikovanje,
  • Predvidljivo delovanje spletišča,
  • Navigacija s tipko,
  • Omogočeno je opremljanje slik in priponk,
  • Omogočena je uporaba različnih ravni naslovov in vlog posameznih sklopov.

Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z ZDSMA.

Nedostopna vsebina

ZDZV je trenutno v fazi prenove spletne strani, kjer bodo upoštevane tehnične zahteve in določila ZDSMA.

Spletna stran trenutno ne izpolnjuje naslednjih tehničnih zahtev:

  • Ustrezni barvni kontrast
  • Prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij

Ta izjava je bila pripravljena 12.4.2023 na podlagi samoocene in jo bomo v nadaljevanju redno posodabljali.

Povratne informacije in kontakti

Trudili se bomo, da bi bile vsebine na naši spletni strani v prihodnosti še bolj dostopne različnim skupinam uporabnikom. Če naletite na vsebino, ki ni dostopna oziroma želite dodatne informacije glede nedostopne vsebine, se lahko obrnete na nas po navadni ali elektronski pošti:

Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica

E – pošta: info@zdzv-ng.si

Odgovor boste prejeli v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če vam v tem roku ne bomo mogli odgovoriti, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in kakšni so razlogi za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID), na naslov Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si

Obvestila

Več