Zobni rentgen

Splošno zobozdravstvo

Specialistične zobozdravstvene dejavnosti

Mladinsko zobozdravstvo

Splošno zobozdravstvo

Splošni pogoji uporabe spletne strani

Splošni pogoji uporabe spletne strani

Ti Splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na spletno stran (v
nadaljevanju: Stran) znotraj domene zdzv-ng.si. Z nadaljevanjem uporabe te Strani se strinjate s
Splošnimi pogoji. Prosimo vas, da Splošne pogoje občasno ali redno pazljivo preberete. Če se s
Splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da to Stran nemudoma zapustite in je ne uporabljate.

Lastnik in urejevalec vsebin te Strani je Zdravstveni dom zobozdravstvenega varstva v Novi Gorici (v
nadaljevanju: Zavod).

Ta Stran in vse njene vsebine so zaščitene z avtorskimi pravicami. Vse pravice so pridržane,
predvsem pravica do razmnoževanja, distribucije, prevajanja in rabe posameznih delov ali celote.
Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zavoda je prepovedana reprodukcija v kakršnikoli obliki,
shranjevanje, predelava ali širjenje z uporabo elektronskih sistemov ali katerihkoli drugih načinov.
Uporabnikom je dovoljeno uporabljati informacije in podatke na tej Strani le za svoje lastne
potrebe.

TA STRAN VSEBUJE IZKLJUČNO SPLOŠNE PODATKE IN INFORMACIJE, KI NE PREDSTAVLJAJO
STROKOVNIH NASVETOV. PRED KAKRŠNIM KOLI ODLOČANJEM ALI UKREPANJEM, KI BI LAHKO
VPLIVALO NA VAŠE ZDRAVSTVENO STANJE, SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM ALI DRUGIM
STROKOVNJAKOM.

TO STRAN UPORABLJATE PROSTOVOLJNO IN NA LASTNO ODGOVORNOST. ZA VSE POSLEDICE ALI
MOREBITNO ŠKODO, KI BI IZHAJALA IZ UPORABE NAVEDB ALI VSEBIN TE STRANI, PREVZEMATE POLNO
ODGOVORNOST. VSE VSEBINE, KI SO DOSTOPNE NA TEJ STRANI SO »TAKE KOT SO«, ZAVOD PA V
ZVEZI Z NJIMI IN ZA NJIH NE PREVZEMA NOBENIH ODGOVORNOSTI, IN PREDVSEM DA:

A) BODO INFORMACIJE NA TEJ STRANI ZANESLJIVE IN TOČNE, KAR VKLJUČUJE TUDI BREZ NAPAK IN
DRUGIH NEPRAVILNOSTI;

B) BO KVALITETA INFORMACIJ NA TEJ STRANI ALI SPLETNIH STRANEH TRETJIH OSEB DO KATERIH BO
MOŽEN DIREKTEN DOSTOP PREKO POVEZAVE S TE STRANI TER TRETJIH STRANI, DOSEGALA ALI
IZPOLNJEVALA VAŠA PRIČAKOVANJA;

C) BODO INFORMACIJE IN PODATKI PRAVILNO INTERPRETIRANI IN DA BODO USMERJALI NA PRAVILNE
IN SMISELNE ZAKLJUČKE, POSLEDIČNO PA TUDI USMERJALI NA VAŠE ZDRAVTSVENE ALI DRUGE
ŽIVLJENJSKE ODLOČITVE.

NA TEJ STRANI SO LAHKO NAVEDENE TUDI POSAMIČNE POVEZAVE NA SPLETNE STRANI ALI VIRE
TRETJIH OSEB, NAD KATERIMI NIMAMO NIKAKRŠNEGA NADZORA. ZATO V ZVEZI Z NJIMI ALI ZA NJIH NE
PODAJAMO NIKAKRŠNIH NEPOSREDNIH ALI POSREDNIH ZAGOTOVIL. V ZEVZI Z NJIMI ALI V ZVEZI Z
VAŠIMI ZDRAVSTVENEIMI ALI DRUGIMI ODLOČITVAMI, KI STE JIH SPREJELI NA PODLAGI NAVEDB NA
NJIH, NE PREVZEMAMO NOBENE ODGOVORNOSTI.

IZKLJUČITVE IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI ZAVODA VELJAJO V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KOT
GA DOVOLJUJE PRAVNI RED REPUBLIKE SLOVENIJE ALI DRUGI PRAVNI REDI, KATERI BI BILI OBVEZNO
UPORABLJIVI V POSAMIČNEM PRIMERU PRESOJANJA. VSE NAVEDENE OMEJITVE IN OPOZORILA
VELJAJO TUDI ZA POGODBENEGA RAZMERJA, MOREBITNE TOŽBE, ODŠKODNINSKE ZAHTEVKE ALI
DRUGA MEDSEBOJNA RAZMERJA.

Zavod si pridružuje pravico, da spremeni Splošne pogoje kadarkoli in brez predhodnega obvestila.
Spremembe pričnejo veljati isti dan, ko so objavljene na Strani. Z uporabo te Strani po spremembah
Splošnih pogojev potrjujete, da ste z njimi seznanjeni in se z njimi strinjate. Če se s spremenjenimi
Splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da to Stran nemudoma zapustite in je ne uporabljate.

Obvestila

Več