Zobni rentgen

Splošno zobozdravstvo

Specialistične zobozdravstvene dejavnosti

Mladinsko zobozdravstvo

Splošno zobozdravstvo

Naše čakalne dobe

 Spoštovani.

 

Podajamo vam informacijo o odraslih  in šolskih zobnih ambulantah z najkrajšo čakalno dobo za prvi pregled v ZDZV - ju Nova Gorica:

- Študentska ambulanta - Matej Drusany, dr.dent.med., v ZD Nova Gorica, tel.: 05 33 555 20, e-mail: matej.drusany@zdzv-ng.si, ordinacijski čas: torek popoldan, ostale dni dopoldan. BREZ ČAKALNE DOBE!

- SZA Nuša Hvalica, dr. dent. med. v ZD Dobrovo, tel. 05 33 555 48, e-mail:nusa.hvalica@zdzv-ng.si, ordinacijski čas: pon., sreda dopoldan, torek popoldan.

- SZA/ŠZA Polona Petrič, dr. dent. med., ZD Renče, tel. 05  305 32 09, e-mail: polona.petric@zdzv-ng.si, pon. in torek popoldan, ostalo dopoldan.

- SZA Neja Bizjak, dr. dent. med., ZD Šempeter pri Gorici, tel. 05 330 33 71, e-mail: neja.bizjak@zdzv-ng.si, pon., torek, četrtek, petek dop., sreda pop.

- ŠZA Tanja Kojić dr. dent. med. v OŠ Dobrovo, tel. 05 304 22 27, e-mail: solska.dobrovo@zdzv-ng.si, ordinacijski čas: pon. popoldan, ostalo dopoldan.

- ŠZA Tina Zgonik Zavadlav, dr. dent. med. v ZD NG, tel. 05 33 555 39, e-mail: tina.zgonik@zdzv-ng.si, orinacijski čas: pon. popoldan, ostalo dopoldan.

- SZA Šempeter pri Gorici, Martina Blažej, dr. dent. med. v ZD Šempeter pri Gorici, tel. 05 330 33 72, e-mail: ambulanta.sempeter@zdzv-ng.si, ordinacjski čas: pon. popoldan, ostalo dopoldan.

- SZA Tonkli Žiga, dr. dent. med. v ZD NG, tel. 05 33 555 23, e-mail: ambulanta.ng@zv-ng.si, ordinacijski čas: sreda popoldan, ostalo dopoldan.

- SZA Teja Jakončič, dr. dent. med.v ZD NG, tel. 05 33 555 24, e-mail: teja.jakoncic@zdzv-ng.si, ordinacjski čas: torek popoldan, ostalo dopoldan.

- SZA Maja Mozetič, dr. dent. med. v ZD Dornberk, tel. 05 301 78 10, e-mail: maja.mozetic@zdzv-ng.si, ordinacijski čas: pon. popoldan, ostalo dopoldan.

- SZA Jana Dolenc, dr. dent. med. v ZD Deskle, 05 305 20 97, e-mail: jana.dolenc@zdzv-ng.si, ordinacijski čas: pon. popoldan, ostalo dopoldan.

- SZA Maja Dolinar Bizjak, dr. dent. med. v ZD NG, tel. 05 33 555 13, e-mail: maja.dolinar@zdzv-ng.si, ordinacijski čas: četrtek popoldan, ostalo dopoldan.

- ŠZA Kanal, Nina Lojk,dr. dent. med. v ZD Kanal, 05 30 512 11, e-mail: solska.kanal@zdzv-ng.si, ordinacijski čas: sreda popoldan, ostalo dopoldan.

  -SZA/ŠZA Tamara Sekulić, dr. dent. med. v ZD Miren, tel. 05 3954254, e-mail: tamara.sekulic@zdzv-ng.si, oordinacijski čas: pon, torek pop., ostale dni dopoldan.

-ŠZA Perić Brankica, dr. dent. med. v ZD Nova Gorica, tel. 05 302 12 30, e-mail: solska.novagorica@zdzv-ng.si, ordinacijski čas: četrtek popoldan, ostalo dopoldan. 

 (SZA- Splošna zobna ambulanta, ŠZA -Šolska in mladinska zobna ambulanta)

 Natančnejše podatke ambulant dobite na spletni strani Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica > Enote > Splošna zobozdravstvena dejavnost za odrasle

Obvestila

Več